fbpx

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας FindWeb

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑ TROVAWEB SRL

1.1 Η συμπερίληψη στο ΚΥΚΛΩΜΑ είναι μια ΥΠΗΡΕΣΙΑ που δημιουργήθηκε και προσφέρθηκε από την Trovaweb srl (ίδρυση που ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 10α του νόμου περί διατάξεων 24 Ιανουαρίου 2015 ν.3) με έδρα το Ansaldo Patti αριθ. 28 / 30 Μεσσίνα.

1.2 Το κύκλωμα ορίζεται: το σύνολο όλων των ιστοτόπων ή των Πύλες που δημιουργούνται, παράγονται και τίθενται σε απευθείας σύνδεση από την Trovaweb srl στη θέση τους και στο μέλλον (εφεξής "κύκλωμα")

1.3 Η υπηρεσία ορίζεται: η δημιουργία μιας εξατομικευμένης διαδικτυακής βιτρίνας και η δημοσίευση στο UNO των ιστοτόπων ή των Πύλες του κυκλώματος TrovaWeb srl (εφεξής "Υπηρεσία")

1.4 Η χρήση της Υπηρεσίας διέπεται από αυτούς τους Γενικούς Όρους, οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την Trovaweb srl και να κοινοποιηθούν στους Χρήστες στη νέα τους διατύπωση μέσω διαδικτυακής δημοσίευσης στις πύλες του κυκλώματος.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

2.1 Η εγγραφή στην Υπηρεσία επιτρέπει στην Εταιρεία Πελατών να είναι παρούσα σε μία ή περισσότερες Πύλες του Κυκλώματος, με τη δική της λεπτομερή βιτρίνα βελτιστοποιημένη για προβολή και διαθεσιμότητα στις κύριες μηχανές αναζήτησης.

2.2 Μέσα στην βιτρίνα θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Πελατών, σύμφωνα με το συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο δεδομένων που υπάρχει στις πύλες του Κυκλώματος.

2.3 Η δημοσίευση στο Circuit διασφαλίζεται εντός 60 εργάσιμων ημερών από το αίτημα.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

3.1 Η Trovaweb srl, για να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών ευρετηρίασής της, εισάγει στο Circuit μόνο εμπορικές πληροφορίες που πληρούν τα συντακτικά της κριτήρια.

3.2 Μετά την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων, η Trovaweb srl δεσμεύεται αποκλειστικά να εξετάσει τη συμμόρφωση των πληροφοριών που προτείνει ο Πελάτης για συμπερίληψη στο Κύκλωμα με τις οδηγίες λειτουργίας και τα κριτήρια σύνταξης που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο 4. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αυτής της επαλήθευσης, η Trovaweb srl θα εισαγάγει και θα διατηρήσει στο Κύκλωμα το φύλλο δεδομένων του πελάτη για τη διάρκεια της σύμβασης.

3.3 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά ότι το αίτημα για την Υπηρεσία σίγουρα δεν δίνει το δικαίωμα να συμπεριληφθεί στο Κύκλωμα, αλλά εγγυάται μόνο τη δέσμευση της Trovaweb srl να εξετάσει και να εξετάσει την πιθανή εισαγωγή της βιτρίνας, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής της Υπηρεσίας.

4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ.

4.1 Η χρέωση για τη δημιουργία της βιτρίνας και τη δημοσίευση στο Circuit είναι εφάπαξ και η προκαταβολή δεν είναι αναστρέψιμη, καθώς και η συνδρομή για το πρώτο έτος που έχει ήδη συμπεριληφθεί. Η τιμή είναι εκείνη που συμφωνήθηκε τη στιγμή της προβλεπόμενης και όπως συμφωνήθηκε ρητά σε αυτό το συμβόλαιο με ετήσια συνδρομή, σύμφωνα με το ειδικό τεχνικό δελτίο δεδομένων στον ιστότοπο TrovaWeb srl, υποβάλλεται και εγκρίνεται ρητά.

4.2 Η Trovaweb srl διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει την υπηρεσία ακυρωμένη εάν δεν υπάρχουν προηγούμενα χρέη οποιουδήποτε είδους. Η Trovaweb srl διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει την Έκθεση που ακυρώθηκε ή θεωρήθηκε διακοπή, εισάγοντας νέα περιεχόμενα κειμένου και πολυμέσων διαφορετικά από τα προηγούμενα, καθώς και πανό και διαφημιστικό περιεχόμενο. Η πλήρης ακύρωση της βιτρίνας και όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν, μπορούν να ζητηθούν ρητά μέσω e-mail από τον πελάτη στη διεύθυνση Trovaweb@pec.ito στη διεύθυνση disdetta@trovaweb.it. Η πληρωμή του εφάπαξ τέλους για την Ενεργοποίηση Υπηρεσίας πρέπει να γίνει, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που επέλεξε ο Πελάτης και συμφωνήθηκε:

1. Επιταγή τραπεζικού λογαριασμού "ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ" που πραγματοποιήθηκε στην Trovaweb srl

2. PayPal ή πιστωτική κάρτα (ONLINE πληρωμή) σε: amministrazione@trovaweb.net

3. Τραπεζική μεταφορά πληρωτέα στην Trovaweb srl

4. Ταχυδρομικό ή MAV Δελτίο που απευθύνεται στην Trovaweb srl

5. Αυτόματη χρέωση SDD σε τρεχούμενο λογαριασμό, εκτός εάν είναι επιτυχής.

6. Συναλλαγή μέσω POS (μόνο κατόπιν διαθεσιμότητας τοπικού αντιπροσώπου).

7. Cryptocurrency.

4.3 Η πληρωμή του τέλους για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής της Υπηρεσίας πρέπει να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εκ των προτέρων, χρησιμοποιώντας την υποχρεωτική μέθοδο: 1. Αυτόματη χρέωση SDD στον τρεχούμενο λογαριασμό, εκτός εάν είναι επιτυχής.

4.4 Η Trovaweb srl θα εκδώσει ένα κανονικό τιμολόγιο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στον Πελάτη, στέλνοντας το ίδιο στη διεύθυνση αλληλογραφίας που υποδεικνύει ο Πελάτης στη φόρμα συνδρομής για την Υπηρεσία, το πρώτο τεύχος θα είναι δωρεάν.

4.5 Επιλέγοντας τον τύπο πληρωμής SDD, ο πελάτης μπορεί να διευκολυνθεί με την παράταση του οφειλόμενου ποσού, συμφωνώντας για τους όρους και τις προϋποθέσεις πληρωμής με το διοικητικό τμήμα ή με τον αντιπρόσωπο πωλήσεών του. Η Trovaweb srl δηλώνει ότι, επιλέγοντας αυτόν τον τύπο, θα προστεθούν ξεχωριστά κόστη επεξεργασίας στο συνολικό συμφωνηθέν ποσό. Για κάθε μεμονωμένη πληρωμή, σε περίπτωση που δεν είναι επιτυχής, για οποιαδήποτε ευθύνη που απορρέει από τον πελάτη, το ίδιο θα χρεωθεί για περαιτέρω χωριστά έξοδα επεξεργασίας και αντιστροφής, σύμφωνα με τα τραπεζικά επιτόκια που ίσχυαν τη στιγμή της μη πληρωμής. Δεν θα επιβληθούν τόκοι για τυχόν πρόσθετα κόστη που περιγράφονται παραπάνω. 4.6 Σε περίπτωση καθυστερημένης ή παράλειψης πληρωμής των τιμολογίων, η Trovaweb srl έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει το νόμιμο συμφέρον στις καθυστερημένες πληρωμές, όπως ορίζεται από το Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 231 της 9ης Οκτωβρίου 2002. Ο Αιτών θα λάβει συγκεκριμένη ειδοποίηση στο επόμενο Αναλογικό Αντίγραφο.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

5.1 Η διάρκεια της σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ της Trovaweb srl και του Πελάτη, σε σχέση με την Υπηρεσία, είναι ένα έτος (365 ημέρες) από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Circuit.

5.2 Στην περίπτωση Πελατών που έχουν πληρώσει για την παροχή της Υπηρεσίας με πιστωτική κάρτα ή SDD, η Υπηρεσία θα ανανεώνεται αυτόματα μετά τη λήξη της διάρκειας ενός έτους (365 ημέρες), χρεώνοντας το σχετικό τίμημα στην πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από την Πελάτης κατά την υπογραφή αυτής της φόρμας ενεργοποίησης.

5.3 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Υπηρεσία θα θεωρείται σίγουρα ανανεωμένη για το επόμενο έτος σε περίπτωση μη ακύρωσης από τον Πελάτη που πρέπει να φτάσει στην Trovaweb srl με ειδοποίηση εντός 60 ημερών από την προθεσμία. Αυτή η ρητή ανανέωση ισχύει επίσης σιωπηρά.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ.

6.1 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να αποχωρήσει από τη Σύμβαση, χωρίς ποινή, εντός και το αργότερο εντός 10 ημερών. από τη συνδρομή του ίδιου.

6.2 Η Trovaweb srl θα διατηρήσει την Εξυπηρέτηση Πελατών στη θέση της έως ότου ο ίδιος ο Πελάτης στείλει το αίτημα για ακύρωση της βιτρίνας του (το αργότερο 60 ημέρες από τη λήξη της σύμβασης) με συστημένη επιστολή A / Ο R έστειλε στο Trovaweb srl εγγεγραμμένο γραφείο μέσω του Ansaldo Patti No. 28/30 98121 MESSINA με θέμα: (Τερματισμός της υπηρεσίας Trovaweb), ή με πιστοποιημένο e-mail στο Trovaweb@pec.it με θέμα: (Τερματισμός της υπηρεσίας Trovaweb) ή στη διεύθυνση email disdetta@trovaweb.it. Η Trovaweb srl θα ακυρώσει εντός 30 ημερών από τη λήξη της σύμβασης.

6.3 Η Trovaweb προσφέρει μια επιπλέον εγγύηση χάρη στον τύπο Ικανοποιημένος ή Αποζημιωμένος. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το προϊόν που αγοράσατε, επικοινωνήστε αμέσως με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας στον αριθμό χωρίς χρέωση 800681408 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση reclami@trovaweb.it εντός 30 ημερών από την αγορά σας, ένας από τους χειριστές μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.

7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ.

7.1 Προκειμένου να εγγυηθεί τη βέλτιστη εξυπηρέτηση, η TrovaWeb srl διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει το Βιτρίνα στην κατηγορία ή υποκατηγορία που θεωρείται πιο κατάλληλη. Με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ανάγκες που εκφράζει ο Πελάτης στη φόρμα ενεργοποίησης της Υπηρεσίας, επαληθεύοντας τη συμβατότητά του με τα κριτήρια της εταιρείας που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της κατάλληλης κατηγορίας.
7.2 Η Trovaweb srl ενημερώνει ότι η τοποθέτηση του Showcase δεν θα θεωρηθεί οριστική εάν δεν έχουν παρέλθει 30 ημέρες από την ημερομηνία της τοποθέτησής του στο διαδίκτυο.

7.3 Οι εμπορικές πληροφορίες που προτείνονται για συμπερίληψη στο Κύκλωμα και γίνονται δεκτές από την Trovaweb srl θα έχουν ίση μεταχείριση, εάν δεν υπάρχουν επιπλέον πρόσθετες υπηρεσίες.

7.4 Η Trovaweb srl μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρέσει την βιτρίνα από το κύκλωμα, να την μετακινήσει σε διαφορετική κατηγορία ή υποκατηγορία, να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε λέξη-κλειδί, σχολιασμό ή σχόλιο, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζεται σε, τροποποιήσεων τη φύση, την εμπορική δραστηριότητα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα περιεχόμενα που περιλαμβάνονται στην βιτρίνα που αναφέρονται στο Circuit.

8. ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ.

8.1 Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εισαγωγής εντός 60 εργάσιμων ημερών, η Trovaweb srl έχει μόνο την υποχρέωση να επικοινωνήσει με τον πελάτη, κοινοποιώντας τους λόγους που οδήγησαν στην ίδια την απόρριψη.

8.2 Εάν, αφού εισαγάγει τις πληροφορίες στην πύλη, ο Πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει ουσιαστικές αλλαγές, πρέπει να κοινοποιήσει τέτοιες αλλαγές χρησιμοποιώντας το τυπικό έντυπο αίτησης εισιτηρίου στην ακόλουθη διεύθυνση www.support.trovaweb.net, ώστε οι αλλαγές που έγιναν να μπορούν να συμπεριληφθούν στο Κύκλωμα.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚ Δ. LGS. 2016/679.

9.1 Για την εκτέλεση της υπηρεσίας, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να δημοσιοποιούνται στις σελίδες του κυκλώματος.

9.2 Η Trovaweb srl ως "Ιδιοκτήτης" της θεραπείας, ενημερώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον αιτούντα κατά τη συμπλήρωση της φόρμας ενεργοποίησης θα εισαχθούν σε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Αυτή η βάση δεδομένων διέπεται από τον "Κώδικα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. "Νομοθετικό διάταγμα 2016/679 και ss. mod. και διαχειρίζεται) και διαχειρίζεται απευθείας από την Trovaweb srl η οποία, ως ιδιοκτήτης, εγγυάται απόλυτη εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και την κοινοτική νομοθεσία. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό την υποβολή στον πελάτη των πληροφοριών και των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Trovaweb srl, και εμπορικές επικοινωνίες σε διάφορες δυνατότητες επίσης από τρίτα μέρη και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που ζητείται, σύμφωνα με τους σκοπούς που συνδέονται αυστηρά και είναι απαραίτητοι για τη χρήση του ίδιου, καθώς και σύμφωνα με τους λειτουργικούς σκοπούς της δραστηριότητάς μας, όπως έρευνα αγοράς, οικονομική και στατιστική ανάλυση, αποστολή ενημερωτικού / διαφημιστικού υλικού από τρίτα μέρη και ενημερώσεις σχετικά με πρωτοβουλίες και προσφορές του Circuit and Trovaweb srl και σε τρίτους αιτούντες.

9.3 Τα προσωπικά δεδομένα που αποκτά η Trovaweb srl μπορούν να κοινοποιούνται σε όλους τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους συμβούλους για οποιονδήποτε λόγο της Εταιρείας μας, καθώς και σε όλα τα εταιρικά όργανα και μέλη. Επιπλέον, τα ίδια δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται σε θυγατρικές ή συνεργάτες της Trovaweb srl.

10. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟ TROVAWEB SRL

10.1 Η Υπηρεσία παρέχεται "ως έχει" και "ως διαθέσιμη".

10.2 Οποιαδήποτε εγγύηση έναντι της Trovaweb srl αποκλείεται ρητά και συγκεκριμένα, οποιαδήποτε εγγύηση για τη λειτουργία ή την ποιότητα της Υπηρεσίας ή για την καταλληλότητά της να εκπληρώσει συγκεκριμένους σκοπούς που επιδιώκει ο Πελάτης όταν συμμορφώνεται με τους όρους της προσφοράς της Trovaweb srl.

10.3 Η Trovaweb srl και το Circuit δεν εγγυώνται ότι η Υπηρεσία μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες ή τις προσδοκίες του Πελάτη ούτε ότι η Υπηρεσία θα παρέχεται συνεχώς και χωρίς διακοπή.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ TROVAWEB SRL

11.1 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Trovaweb srl και το Circuit δεν θα είναι συμβατικά, εξωσυμβατικά ή με άλλο τρόπο υπεύθυνη για τυχόν ζημιές οποιασδήποτε φύσης που ενδέχεται να προκύψουν στον Πελάτη από τη χρήση της Υπηρεσίας.
11.2 Συγκεκριμένα, η Trovaweb srl και το Circuit δεν θα είναι υπεύθυνα για: όλες τις απώλειες, άμεσες ή έμμεσες, των κερδών, των δεδομένων, των κερδών, των εισοδημάτων, των συμβάσεων, των δραστηριοτήτων
εμπορική, αναμενόμενη εξοικονόμηση, καλή θέληση, φήμη ή διακοπή της εμπορικής δραστηριότητας που απορρέει από ή σχετίζεται με τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη ή την αδυναμία του να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία.
11.3 Καμία από τις διατάξεις που περιέχονται στη Σύμβαση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως έννοια να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη της Trovaweb srl και του Κυκλώματος σε περίπτωση σκόπιμης συμπεριφοράς ή βαρείας αμέλειας.

12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Ρήτρα αποζημίωσης.

12.1 Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι οι πληροφορίες που προτείνει να συμπεριληφθούν στο Κύκλωμα είναι στη νόμιμη διαθεσιμότητά του και ότι, ως εκ τούτου, έχει το πλήρες δικαίωμα εκτέλεσης αυτής της Σύμβασης.

12.2 Ο Πελάτης δηλώνει επίσης και εγγυάται ότι το περιεχόμενο στους ιστότοπους και τα δελτία προσωπικών δεδομένων του είναι ακριβή και αληθινά και ότι το ίδιο το περιεχόμενο βρίσκεται στη νόμιμη και πλήρη διαθεσιμότητά του, δεν αντιβαίνει στους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών, που ισχύουν και ισχύουν και όχι παραβιάζει τυχόν δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δικαιωμάτων, τρίτων. Ο Πελάτης συμφωνεί και συμφωνεί ότι, σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο πρέπει να συμμορφώνεται με τα συντακτικά κριτήρια του Κυκλώματος.

12.3 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε σχέση με την βιτρίνα, τον ιστότοπό του και τα περιεχόμενά του και δεσμεύεται να αποζημιώσει και, εν πάση περιπτώσει, να κρατήσει την Trovaweb srl και το Circuit αβλαβές από οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τόσο άμεσες όσο και έμμεσες, στιγμές ή ενέργειες τρίτα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο εξαρτώνται από την παραβίαση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Πελάτης και τις δηλώσεις και εγγυήσεις που γίνονται με την παρούσα Συμφωνία ή, σε κάθε περίπτωση, από το γεγονός ότι η βιτρίνα του Πελάτη παραβιάζει τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών, εφαρμοστέων ή δικαιωμάτων, ακόμη και προσωπικού χαρακτήρα , τρίτων.

12.4 Επομένως, ο Πελάτης θα κρατήσει την Trovaweb srl και το Circuit αβλαβές από οποιαδήποτε ενέργεια ή αξίωση που μπορεί, σε σχέση με τα περιεχόμενα που εισάγονται, να μετακινηθούν ή να προωθηθούν από τρίτους, επίσης για την άσκηση της αγωγής στο δικαστήριο, εάν ανιχνεύεται αστικό αδίκημα , εγκληματική, διοικητική.

13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

13.1 Οι ειδοποιήσεις ή / και οι ανακοινώσεις που προβλέπονται σε αυτήν τη σύμβαση θα αποσταλούν επίσης έγκυρα μέσω e-mail και θα θεωρηθούν ότι λαμβάνονται μόλις ληφθούν στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο και στη φόρμα ενεργοποίησης υπηρεσίας. Οι επικοινωνίες που προορίζονται για το Trovaweb srl πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου comunic@trovaweb.it ή με συνηθισμένο ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση: Trovaweb srl με έδρα το μέσω Ansaldo Patti, 28/30 Messina.

13.2 Για όλα τα δελτία τύπου και τις δημόσιες ανακοινώσεις σχετικά με τη συμπερίληψη των πληροφοριών που παρέχονται από τον Πελάτη στο Κύκλωμα, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων και των μεθόδων αυτών των ανακοινώσεων, απαιτείται προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Trovaweb srl, η οποία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της κρίση, να αρνηθεί την έγκριση οποιουδήποτε δελτίου τύπου και / ή δημόσια ανακοίνωση.

13.3 Εάν η Trovaweb srl και το Circuit δεν ασκούν ένα ή περισσότερα δικαιώματα λόγω αυτών βάσει της παρούσας Σύμβασης ή αντέχουν παραβιάσεις, τέτοια συμπεριφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα εν λόγω δικαιώματα ή συμμόρφωση με τέτοιες παραβιάσεις.

13.4 Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες ρήτρες της Σύμβασης πρέπει να κηρυχθούν άκυρες ή αναποτελεσματικές από την αρμόδια δικαστική αρχή, οι υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης θα συνεχίσουν να είναι πλήρως αποτελεσματικές μεταξύ της Trovaweb srl και του Πελάτη.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

14.1 Η Σύμβαση διέπεται από το ιταλικό δίκαιο, επίσης σε σχέση με τις σχέσεις με φυσικά, νομικά, ξένα και απάτριδα.

14.2 Για οποιαδήποτε διαμάχη που απορρέει ή είναι εγγενής στη σύμβαση και την εφαρμογή της, το Δικαστήριο της Μεσσήνης θα είναι αποκλειστικά αρμόδιο.

δωρεάν αριθμός χωρίς χρέωση

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 TrovaWeb srl - Via Ansaldo Patti, 28/30 - 98121 Messina (ME) - Ιταλία
P. Iva 03553530837 CF - REA 245342
Εγγραφή στην Ειδική Ενότητα 02/04/2019
PEC: Trovaweb@pec.it

Δημοσιεύστε τις ενότητες σε offcanvas θέση.